Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Bécsi-Schedl ház a katolikus templom mögött

Ez a ház a katolikus templom mögött, a másik két házzal egy időben a templom megépítése után készült közvetlenül. A tulajdonos Tokolics Vendel és Etzl Anna három gyermeket nevelt fel. Temesi Józsefet, akinek a felesége Geiger Anna lett. Tokolics Annát, akit Kovács János vett el feleségül. Tokolics Erzsébetet, akit Bécsi Mátyás vett el. A családnak ez utóbbi ága maradt a házban. Bécsi Mátyáséknak három gyermekük született László, Mátyás valamint Erzsébet, aki jelenleg is a ház lakója.

Tokolics Vendel köztiszteletnek örvendő lakosa volt a falunak. Cséplőgéppel rendelkezett közösen Rengert Józseffel. Nyugdíjasként, pedig ő volt a falu harangozója és egyházadó szedője.

Bécsi Mátyás gazdálkodott, majd Tsz-tag az új rendszerben. Felesége Tokolics Erzsébet a szülei után szintén harangozó volt és az egyházadó szedő is nyugdíjazásáig. Ő volt az utolsó a faluban, aki a két egyházi szolgálatot egy időben látta el.

Schedl Gyula

1943-ban született Tósokberénden. Szülei: Schedl András és Csurgai Ida.

Az általános iskolát 1957-ben végezte el, ahol kiváló eredményeket ért el a sport terén. Járási, megyei bajnok volt rövidtávfutásban. A többszörös járási bajnok focicsapatnak is tagja volt.

1957-ben felvették Székesfehérvárra a Gépipari Technikumba, ahova a kötelező tíz hónapos gyakorlat után 1958-tól 1962-ig járt. Ott a helyi Vasasban atletizált eredményesen.

Érettségi után egészen nyugdíjazásáig a Timföldgyár és Alukohó dolgozója volt. Valamennyi üzemrészben gyakorlatot szerzett. 1968-tól a Beruházási Főosztályon Műszaki Ellenőrként dolgozott. Munkájához megszerezte a különböző képesítéseket: Felsőfokú Műszaki Ellenőr, Középfokú Tervberuházó, Felsőfokú Tervberuházó. Kiváló dolgozó volt többször. Közben 1966-ban feleségül vette Bécsi Erzsébetet, aki szintén a timföldgyárban volt könyvelő nyugdíjazásáig. Két lányuk született: Tünde, érettségizett kontrolling szakember és Jutka, aki szintén érettségizett a kereskedelemben dolgozik.

Többféle társadalmi tevékenységet is ellátott. A városrészben az általános iskola szülői munkaközösségének az elnökeként dolgozott. Akkor készült el az iskola központi fűtésrendszere és a mai könyvtár épülete. A szakértelmére szükség volt ezekhez a munkákhoz.

Az 1980-as évek közepétől Tósokberénden a Hazafias Népfront titkára, majd a Városi Hazafias Népfront alelnöke. Az egyházközség oszlopos tagja. Ez idő alatt került sor a faluban a ravatalozók megépítésére, katolikus templom tetőfelújítására és a freskók restaurálására. Megkapta a Veszprém Megyéért Érdemérem arany fokozatát társadalmi tevékenységének elismeréséül.

A rendszerváltás után 1994 és 1998 között képviselővé választotta a faluja. A nevéhez köthető a tornaterem kialakítása a "Papucsüzem" helyén, valamint a Torna-patak meder kotrásának a megvalósítása. A templom bejáratánál lévő emléktábla az első és a második világháború áldozatainak emlékére is az ő érdeme. Ezután az önkormányzatnál négy évig a környezetvédelmi bizottság tagjaként harcolt a kalorex tüzelőanyag erőműben való elégetése ellen, sikeresen.

Jelenleg a Regős Nyugdíjas Klub oszlopos tagja, szervezője, ahova feleségével, Bécsi Erzsébettel járnak, aki az élte során mindenben társa volt, sokat segítette munkáját. Erzsi ötlete alapján készítették el a kopjafákat a templomkertben.

Schedl Gyula sokat dolgozott a falujáért. Köszönjük eddigi munkáját és kívánunk erőt, egészséget, hogy még sokáig tudjon a közösségért munkálkodni!