Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Csizmadia Lajos Tiszteletes szülői háza

1890 és 1895 között épült a jelenlegi ház helyén a régi tipikus tósoki parasztház.

A ház udvari oldalán végig nyitott folyosó biztosította a védelmet az eső és a tűző nappal szemben. Az utcafronton egy 4x5 méteres első tisztaszoba, közvetlenül mellette 5x1,5 méter nagyságú éléskamra, majd egy nagy nyitott kéményes konyha volt. A kémény alatt nagy kemence, mellette a tűzhely melege a családi együttlét helyéül szolgált. A lakás hátsó részében 5x5 méteres hátsó szoba volt, ahol a család nyugovóra tért esténként. A szobák mennyezete fagerendás, a szobák és a konyha alapzata agyagból döngölt, földes volt.

A padlás gerendás, padlós szintjét is agyaggal döngölték meg, így ide hordták fel a cséplés után a gabonát szárítani és tárolni. A lakás udvari oldalán lévő folyosóról nyílott a 6x5 méteres kamra, a folytatásában pedig az udvari bejáratú 15x6 méteres istálló állt. Kicsit távolabb pedig a 30x6 méteres zsupp tetős pajta volt található. Az udvaron melléképületként kis kinti konyha és több ól volt az állatok számára.

Ebben a házban éltek Csizmadia Lajos dédszülei: Csizmadia Lajos és Csizmadia Zsófia, nagyszülei: Csizmadia Dániel és Horváth Julianna, szülei: Csizmadia Dániel és Bódai Dina, testvére: Csizmadia Julianna és férje Márkus Jenő, akik 1974-ben lebontották az előzőekben leírt ház jelentős részét és a mai idők követelményeinek megfelelő új épületet alakítattak ki. A korábbi melléképület egy része napjainkban is használatban van eredeti formájában. Jelenleg a ház tulajdonosa: Csizmadia Lajos és Szabó Karolina.

Csizmadia Lajos Tiszteletes Úr

1931-ben született Tósokon. A tósoki református iskolában végezte az elemit, és Pápán a Református Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a Teológiai Akadémián szerezte meg a diplomát.

Idézem gondolatát: "Engem Isten kihívott igen szeretett környezetemből és a nagyon fontos emberi életek lelki-pásztorlását bízta reám". Lelkipásztori szolgálatát 47 évig végezte. Induláskor segédlelkészként munkálkodott Lovason, Mezőörsön, Zalaegerszegen, Győrben. Megválasztott lelkipásztorként Kup és Pápakovácsi gyülekezetében 18 évig szolgált. Majd nagy vágya beteljesült 1977. október elsején, hogy szülőhelyén, Tósokon és Ajkán 25 éven keresztül ő végezhette a megtisztelő lelkipásztori munkát. Itt, mint a falu szülötte szíve ügyének tekintette a református templom karbantartását. 1978-ban a tetőszerkezetet felújították, majd a templomkülső is új öltözetet kapott. A munkák befejeztével díszközgyűlést tartottak neves egyházi személyek jelenlétében. Megtisztelte a gyülekezetet Kovách Attila dunántúli református püspök valamint a másik két keresztény egyház képviselője és sokan mások a városból, a faluból.

A rendszerváltás után pedig a pénzbeli kárpótlásból (2000-ben) 13x5 méteres korszerű gyülekezeti házat építettek, így lehetőség nyílt a fűtött épületben a hideg téli időszakban megtartani az istentiszteleteket.

Örömmel töltötte el, hogy 25 éven keresztül keresztelhette az újszülötteket, konfirmálhatta a gyerekkori barátok unokáit, eskette a falu fiataljait, persze szomorúság volt a szívében, amikor a korabelieket és a gyermekeiket az Úr magához szólította és a végső búcsút neki kellett elmondania.

Szabó Karolinnal 1962 májusában kötöttek házasságot, aki nemcsak a családi életében, hanem a szolgálatában is mindig mellette volt, segítette munkáját, számon tartotta a teendőket és kántorizált mellette. Három gyermekük született. Lajos közgazdászként, Márta orgonaművész és tanárként, Attila informatikusként dolgozik.

Végezetül gondolatából idéznék: "Most, mint idős PÁSZTOR, a nyugalom éveit töltöm az ősi SZÜLŐFÖLDÖN, amíg itt tölthetem isteni kegyelemből."

Köszönjük Tiszteletes Úr a szolgálatát és jó egészséget kívánunk idős napjaiban!