Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Mátyás Lajos átépített háza

1937. október 31-től itt működött Tósok és Tósokberénd postahivatala.

A postamester Borbély Ágostonné Mátyás Mária (1919-2002), akinek az apósáé volt az épület. A "postás Mariska néni" 1951-ig szolgálta ebben a házban a két falu népét, ekkor átköltözött a posta a tósoki Polgári Olvasókőr épületébe, ahol 1974 decemberéig nyugdíjazásáig dolgozott.

Itt élt a falu két meghatározó gazdálkodója, idős Mátyás Lajos (1886-1944) és ifjú Mátyás Lajos (1922-1976). Rövid ideig a fiatalabb Mátyás Lajos Tsz elnökként dolgozott. Később a Tsz raktárosa volt. Felesége Bolla Irma, aki napjainkban a régi idők hírmondója.

id. Mátyás Lajos (1886-1944)

Szülei Mátyás Károly és Horváth Zsuzsanna voltak. Az elemi iskola elvégzése után szülei birtokán dolgozott, majd saját 21 k.hold földjét művelte. Igazi, akkori értelemben, modern gazda hírében állt.

  • Korszerűsítette az állattartást.
  • Silót épített.
  • Takarmányozás új módszerét bevezette.
  • Cséplőgépet vásárolt többedmagával.
  • 1917-ben belépett a Devecservidéki Gazdakörbe.
  • 1921-ben marhalevél kezelőnek választották.
  • 1924-1927 között községi bíró. Az ő ideje alatt növelték a falu méretét. Házhelyeket jelöltek ki. A református templom mögötti területet beépítették.
  • 1935-1942-ig presbiter volt.
  • 1943-1944 között, pedig a reformátusok gondnoki tisztét töltötte be.

A tósoki Polgári Olvasókör alapító tagja és elnöke volt. Színi előadásokat is rendezett.

Felesége Mátyás Mária (1899-1985). Gyermekei: Mária, Irén, Lajos.

1944-ben halt meg, a tósoki temető református részében nyugszik.