Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Tomózer ház a Széchenyi utcában

Az átépítés előtt ebben a házban lakott a napszámos Tomózer Gyula (1872-1948) első feleségével, Lenner Zsófiával (1878-1917). Gyermekeik közül négy élte meg a felnőtt kort. Tomózer Mária (Jáger Gyuláné 1907-1983), Tomózer Anna (Tokolics Gyuláné 1902-1946), Tomózer István (1899-1976), (Tomózer) Toronyi Pál (1912-1970). Első felesége halála után második felesége, Titz Anna (1887-1983) lett, akivel 1920-ban kötöttek házasságot.

Titz Anna

1902-ben, 15 éves korában azon másfél millió ember egyike volt, akikről József Attila Hazám című versében 1937 májusában írta: "s kitántorgott Amerikába másfél millió emberünk". Ő a testvéréhez ment ki, aki ajkarendeki sváb születésű volt. Kint egy bankár családnál szolgált. Nagyon okos nő volt, így tanult angolul írni, olvasni és beszélni. Németet már természetesen tudta. 1914-ben tért haza. Látogatás volt a célja, de a kitört első világháború a vissza menetelét megakadályozta. Hazajövetele után tanult meg magyarul. Aztán megismerkedett a beréndi Tomózer Gyulával, aki addigra már megözvegyült. Született közös gyermekük is Tomózer Gyula (1921-1987).

1956-ban aztán kamatoztatni tudta a megszerzett angol tudását, mivel a faluban csak ő ismerte ezt a nyelvet, így a disszidált gyermekek szüleinek ő fordította le az angolul írt leveleket, akik hálásak voltak a Náni néninek érte.

1925-ig éltek ebben a házban, mivel a ház kicsinek bizonyult a család számára. Tósokon megvásárolták Gróf Istvánék házát. A történet, majd ott folytatódik ...

Ebben a házban maradt Tomózer István (Stefi bácsi), akinek a felesége Tokolics Mária volt. A felnőtt kort megért gyermekeik: Jenő, Mária. Anna pedig a második világháború áldozata lett 10 éve korában. Tomózer Anna férjével Tokolics Gyulával is a ház lakója volt egy ideig, akinek négy gyermeke volt: Gyula, Kálmán, Erzsébet, József. (A Tomózer, Tokolics, Toronyi szálakat későbbiekben ismertetjük.)

Az utolsó itt lakó, aki még a Tomózer nevet viselte és viseli napjainkban is mindannyiunk örömére, Tomózer Jenőné Vadászlaki Magdolna. Ő eladta Tóth Dezsőnek és családjának a házat.

Tomózer Anna

2011. február hetedikén írom e sorokat és milyen az élet? Napra pontosan ekkor 1945-ben egy bombázó repülőgép rázuhant Tomózerék melletti kertre. Pillanatok alatt lángra lobbant a környék. Sajnos az udvaron játszadozó Anna rosszkor volt rossz helyen, az ártatlan kis testére rázuhant az égő gazdasági épület teteje és már nem lehetett megmenteni az életét. Az értelmetlen háború áldozata lett. Emlékét az egész falu a mai napig őrzi.

Akit érdekel a Tomózer család története és Berénd (Tósok Berénd) község és lakosságának gazdasági és életviszonyai 1715 és 1865 között, azok vegyék a kezükbe Tomózer József 2009-ben megjelent könyvét, ami kiegészíti Tilhof Endre bácsi által leírtakat.