Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Újvári-Kundermann-ház

1928-ban itt alakul meg a Katolikus Ifjúsági és Polgári Olvasókör a ház egyik utcára nyíló szobájában. Az 1937-ben megválasztott vezetőség névsora ismeretes:

Újvári József 1934-ben építette át ezt az épületet, ami előtte Tercs Károly háza volt. Újvári József haláláig, 1943-ig Élelmiszer-Húsboltként működött. Ezután felesége élelmiszerboltként üzemeltette. Az államosítás idejében 1952-ben fel kellett ajánlani bérleti szerződéssel az üzletet. Ekkor Pásztori Antal és felesége működtette a boltot, ahol segédként Kundermann Mihály (1909-1971), Ujvári Józsefné veje dolgozott, aki pár év után a Róth-házba került a Vegyesboltba. Itt az Újvári házban pedig Műszaki-Vegyes bolt volt 1959-ig. 1960-ban pedig Zöldség üzlet nyílt, ami a nyolcvanas évek közepén szűnt meg.

Jelenleg Kundermann Jenő köztiszteletnek örvendő nyugdíjas kereskedő és családja él a házban.

Újvári József (1892-1943)

Szülei: Újvári Gábor és Hart Teréz. Az elemi elvégzése után az üvegcsiszolás tudományát sajátította el, majd kibérelte tósoki községi kocsmát és 1925-től 1933-ig azt működtette. Kitanulta a kocsmáros, hentes és mészáros szakmát.

Tósokberénden 1934-ben megnyitotta a saját kereskedését, amit haláláig működtetett. Ő biztosította a helyet a Katolikus Ifjúsági és Polgári Olvasókör számára, mint háznagy.

Felesége Tercs Erzsébet (1894-1984), gyermekei Erzsébet és Ilona.

Kundermann Jenő

Tósokberénden született 1937-ben. Az általános iskolát itt végezte, majd 1951 és 1955 között Pannonhalmán tanult a bencés-gimnáziumban, ahol érettségizett. A tanulmányai befejeztével, mint elődei szintén a kereskedelemben helyezkedett el, megjárva ranglétrát különböző beosztásokban. 1996-ban ment nyugdíjba. 1994-től a tósokberéndi katolikus egyházközség világi elnökeként is tevékenyen dolgozott 2007-ig. Többféle gyűjteménye van. Képeslap és a tízezernél több Ex libris gyűjteményét lehet megemlíteni, melyeket számtalan helyen mutattak be kisgrafikai kiállításokon. Napjainkban az ország templomait fényképezi. Minden olyan kezdeményezést támogat és aktív részese, szervezője, ami a falu javát szolgálja. Nevéhez köthető részben a beréndi templom felújítása. Bécsi Jánossal ők újíttatták fel a kereszteket a faluban. Az ő kezdeményezésére állítottak kopjafát Tomor Sándor plébános tiszteletére 2010-ben.

Felesége Hoffmann Erzsébet nyugdíjas főelőadó. Két lánya Lívia óvodapedagógus és Beáta tanárnő.

(Ex libris: könyvtábla belsejébe ragasztott, a tulajdonos nevét, címerét, jelképét stb. tartalmazó könyvjegy.)