Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Útkereszteződés

A jelenleg Váci Mihály és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca kereszteződése több építmény helyéül szolgált az elmúlt századokban. Ez a terület Tósok központja volt, amíg nem egyesültek Berénddel.

 

1822-ben a tósoki keresztény katolikusok kőkeresztet állítottak, ami napjainkban is látható eredeti helyén, jelenleg felújított állapotban.

A tósoki katolikusok Beréndre jártak misére, mivel Tósoknak, csak református temploma volt. A katolikusok ezen a helyzeten szerettek volna változtatni és egy kis kápolnát akartak építeni az útkereszteződésnél. Addig is, amíg elkészül egy haranglábat készítettek. Tudjuk, hogy a kápolnát nem sikerült megvalósítaniuk, sőt 1950-ben a haranglábat is kidöntötték. Így a tósoki katolikusok a tósokberéndi katolikus templomba járnak napjainkban is. Most, már természetes ez, hisz a környék legszebb templomában szívesen imádkoznak a tósokiak, sőt büszkeséggel is tölti el őket, hogy oda járhatnak.

1947-ben egy 4 x 3 méteres lapos tetejű dohányárudát épít Kiss Béla noszlopi hadirokkant a kereszt mellett. A trafik 1960 körül szűnt meg. (Aki pontosan tudja mikor, szóljon!)

A falu, nyomós kútja is itt állt, amit 2010-ben visszaállított és felújítatott az önkormányzat. A kút ugyan nem működik, de a régiekben szép emlékeket idéz. A gyerekek itt szokták egymást lelocsolni és bőrig vizesen szaladtak haza átöltözni.