Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Aktuális hírek – 2019


Üveggyári Ififlotta áprilisi programjai

2019.03.27.

Újabb kirándulás Gyöngyösre

2019.03.23.

Üveggyári Ififlotta márciusi programjai

2019.03.02.

Üveggyári Ififlotta februári programjai

2019.01.30.

Meghívó

Szeretettel meghívom az egyesület tagjait a 2019. február 15-én, pénteken 18.00 órakor a Tósokberéndi Közösségi Házban tartandó beszámoló közgyűlésünkre.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2018 évi tevékenységéről. Elfogadás
2. Beszámoló az egyesület 2018 évi gazdálkodásáról. Elfogadás
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2018-ben végzett munkájáról. Elfogadás
4. A 2019-os év terveinek az ismertetése. Elfogadás
5. Tisztújítás (elnökség, Ellenőrző Bizottság). Jelölő bizottság beszámolója. Jelöltek állítása. Szavazás. Szavazatszámlálás. Eredmény kihirdetése.
6. Tagrevízió: GDPR (a személyes adatok védelméről szóló Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendelet)
7. Vegyes ügyek

A jelenleg hatályos alapszabályban foglaltak szerint közgyűlésünk akkor határozatképes, ha a megjelent rendes tagok száma legalább 50% + 1 fő. Amennyiben a közgyűlés a megjelent rendes tagok létszáma miatt határozatképtelen lesz, új időpontot kell kitűzni.
A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény értelmében: „Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”

Geri Gyula
.....................................................
Tósokberéndért Egyesület elnök

Ajka, 2019.01.23.

KEDVES TÓSOKBERÉNDIEK!

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA LEHETŐSÉGET TEREMTETT ARRA, HOGY VÁLASZTHAT TÓSOKBERÉND LAKOSSÁGA KÉT LEHETŐSÉG KÖZÜL.

  A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉST SZOLGÁLÓ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSÉNEK ELINDÍTÁSÁT  
vagy
  A SOKAKNAK GONDOT OKOZÓ VÍZELVEZETŐ RENDSZER MEGÉPÍTÉSÉNEK ELINDÍTÁSÁT  
TÁMOGATJA.

A DÖNTÉS SZAVAZÁSSAL DŐL EL. MEGHOZATALÁBAN KÉRJÜK, HOGY MINÉL TÖBBEN VEGYENEK RÉSZT!
A SZAVAZATOK LEADÁSÁRA A TÓSOKBERÉNDI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN LESZ LEHETŐSÉG

2019 JANUÁR 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 16 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG.

KÖSZÖNJÜK RÉSZVÉTELÉT TÓSOKBERÉND LAKOSSÁGA NEVÉBEN!

a szervezéssel megbízott közösség

2019.01.19.

Üveggyári Ififlotta januári programjai

2018.12.30.

Boldog Új Évet!