Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Aktuális hírek – 2011


Boldog Újévet!

Látogatóban Lujza óvó néninél

2010 karácsonya előtt, Ádvent időszakában ellátogattunk Tóth Gáborné Kundermann Lujza óvónőhöz, mindannyiunk óvó nénijéhez, aki sok száz gyermeket készített fel az iskolára 1957 és 1980 között.

Örömmel tapasztaltuk, hogy jó egészségben és szellemileg frissen éli napjait. Idejét kisebb kerti munkákkal, olvasással, keresztrejtvényfejtéssel tölti. A házi munkát, takarítást, sütést, főzést elvégzi. Nyolcvannégy éves korára ez irigylésre méltó. Szívesen mesélt a régmúlt idők történéseiről, tanítványairól és érdeklődött a mi napjainkról. Kis ajándékunkat nagy örömmel fogadta.

A viszontlátás reményében, jó egészséget és boldog ünnepeket kívánva váltunk el egymástól.

CsBÉ

2011.01.01.

Ajka, Erkel Ferenc u.

2. lakó

Az Erkel Ferenc utca elején lévő átemelő szivattyú, már 2,5-3 éve rendszeresen túltöltődik és kiönt. Több alkalommal jeleztük az Önkormányzat felé, az építési osztály vezetőjének, Horváth Bélának, a közvíztársulás megbízottjának, Andrónyi úrnak, és természetesen az önkormányzati képviselőnek, Rieder Andrásnak. Sajnálatos módon tőle mindig azt a választ kaptuk, hogy tehetetlen, mert ellenzékben van. Andrónyi úrtól azt a választ kaptuk, hogy nincs rá pénz, és különben is az itt lakók belevezetik a csapadékvizet, és a csatornába szivattyúzzák a pincéből a vizet. Ezt nem tudták bizonyítani többszöri vizsgálat után sem, és én is úgy gondolom, hogy a probléma nem ebből adódik, mert hetek óta nem esett eső. Végigjártam az utca pincéit, mind száraz volt, de a szennyvíz már több mint 3 hete folyamatosan folyik az átemelő szivattyúba beépített (nyáron) túlfolyón ki a rétre. Aki erre a közműre ezt a túlfolyót engedélyezte, annak börtönben a helye, mert ez tudatos környezetszennyezés!


Nem akarok párhuzamot vonni, de kicsiben hasonló a vörösiszap-katasztrófához. Szégyenletes dolognak tartom, hogy nyáron, mikor kihívtam az ajkai ÁNTSZ-t, mert kiöntött az átemelő, és meglepve tapasztaltam, hogy a vízóra aknám szennyvíz szagú vízzel van tele. Semmilyen intézkedést nem tettek, csak türelmet kértek. A türelem elfogyott! Információim szerint az ajkai szennyvíztelep megterveztette a lehetséges megoldást, kért rá árajánlatot (amely 16 millió Ft lenne), de az ajkai önkormányzat, aki ebben lépni tudna, mint kivitelező, ül a terveken, mert nincs rá pénz. Kérdésem az önkormányzat felé, hogy a városban 1 m térkövezés mennyibe kerül, és hány métert kellett volna mellőzni ahhoz, hogy ezt a környezetszennyező, egészségre ártalmas problémát megoldja?! Bízom benne, hogy végre a Tósokon élők összefognak, és kikövetelik, hogy ha térkövön nem is járhatunk, ne kelljen a szarba tapicskolnunk, és szagolnunk ezt a kellemetlen orrfacsaró bűzt.

2011.01.05.

Erkel Ferenc u.

3. lakó

Néhány sort szeretnék írni a szennyvízátemelő miatt.

A probléma, ami már 4-5 éve fennáll nem csak az Erkel F. utca elejét érinti csak, hanem az egész környéket.

Évek óta az utca elején lévő szennyvízátemelőből ömlik a szennyvíz (ami ugye zárt rendszer!!!).


Tavaly tavasz óta szinte folyamatosan, a szándékosan erre a célra kialakított túlfolyóból!!!

Ha egy magánember nem köt rá a szennyvízrendszerre, akkor büntetésként környezetterhelési bírságot kell fizetnie. Itt meg az egész rét sz..-ban úszik, no meg néha az utca is.

Minden elképzelhető fórumhoz fordultunk, többször beszéltünk a helyi önkormányzati képviselővel, a Vízművel, ANTSZ-szel, a Polgármesteri Hivatal vízügyekkel foglalkozó illetékesével, sőt 3-4 éve Polgármester Urat is megkerestük levélben, de ez idáig erre nem érkezett válasz.

A tavalyi évben halvány ígéretet kaptunk, hogy 2011-ben kicserélik azt a csövet nagyobbra, ami végleges megoldást jelentene a problémánkra. Nagyon reméljük, hogy ez tavaszra megvalósul, hiszen nem azért költöztünk a központból kertes házba, hogy a négy fal között legyünk. Lassan már nem merünk barátokat, rokonokat hívni, mert olyan elviselhetetlen a bűz, hogy mi sem megyünk ki szívesen, nem is beszélve a fertőzésveszélyről, ami embert, állatot egyformán veszélyeztet (HEPATITIS).

Most már hónapok óta szinte naponta hívjuk a Vízmű ügyeletét, akik szorgalmasan jönnek és próbálnak segíteni. Van hogy napi 15-20 alkalommal fordul a szippantós autó, de ez csak azonnali tűzoltás. Nem is beszélve arról, hogy ez nem olcsó dolog. Annyit járt már ide az autó, hogy annak a költségéből a munkálatok jó része fedezhető lett volna.

Mivel a hivatalos szervektől eddig éveken át csak ígéreteket kaptunk, elfogyott a türelmünk, ezért fordultunk a nyilvánossághoz.

Nem szeretnénk tavasszal is ezt a bűzt szagolni. Reméljük sikerül minél előbb megoldani ezt az áldatlan helyzetet és nem kell panaszunkkal felsőbb fórumhoz vagy a nyilvánosság szélesebb rétegéhez fordulni.

2011.01.09.

Közmeghallgatás

Elszalasztott lehetőség Tósokberénden

2011 január 11.-én Ajkán a VMK színháztermében közmeghallgatáson vettünk részt. Tósokberéndről öt ember érdeklődött a téma iránt:

A MAL Zrt. KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYE az elkövetkezendő öt évben, ami egy hatósági közigazgatási eljárás keretében kell, hogy megtörténjen.

A levezető elnök Dobson Tibor szóvívő volt.

Jelen volt a PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA Kft ügyvezetője, Kaleta Jánosné, aki egy 8-10 fős csapattal kidolgozta az 1700 oldalas tanulmányt. Lényege, hogy az új technológiával keletkező vörösiszap nedvességtartalma 30 százalékos lesz a mostani, csaknem 70 százalékos, lúgos anyaggal szemben. Az áttérést a gyár két lépcsőben tervezi megvalósítani.

A tanulmány részletesen foglalkozik a környezetvédelemmel, biztonsággal, az új száraztechnológiával, amelyet március elejéig kívánnak bevezetni.

A közmeghallgatáson jelen volt Kossa György alezredes a Mal Zrt. állami felügyelőbizottság vezetője. Válaszolt a felmerülő kérdésekre és felkérte az ott jelenlévőket, a közelben lakókat is, hogy amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalnak, azt jelezzék neki. Mindent megtesz, annak érdekében, hogy szabályosan történjen a végrehajtás. A rekultiválásról szólva elmondta, hogy a korábban használt VI-os, VII-es tározók (szerintem a VII-es, VIII-as) tetejére mezőgazdasági területekről származó humuszos földet helyeznek el, így meggátolják a későbbi kiporzást. A X-es, sérült kazettából a teljes lúgos folyadékot eltávolítják, az esővíz miatt keletkező csurgalékvizeket a szakadás bezárása után csőrendszerekbe gyűjtik és semlegesítik.

A Mal Zrt. vezetése ismertette a Bayer- eljárás régi nedves és mostani új száraztechnológiáját. Felhívta a figyelmet a gyár működésének szükségességére. A termékek sokszínűségére és a létszám foglalkoztatásának fontosságára.

Kérdésekre Deák József műszaki igazgató (talán már vezérigazgató-helyettes) elmondta, hogy a régi szükségtelenné vált csővezetéket szakszerűen lebontják. A területet környezetbaráttá alakítják. A száraz vörösiszapot, pedig teherautókkal nagyrészt üzemi útvonalon szállítják ki a tározókba.

Ékes József az állami felügyelet meghosszabbítását kérte, mivel csak állami felügyelettel valósítható meg az új, száraztechnológia bevezetése. A képviselő felvetette a régebben használt vörösiszap-tározók ellenőrzésének és rekultiválásának szükségességét is. Mint elmondta, a VIII-as, IX-es és X-es kazettákban tárolt nedves vörösiszap biztonságos tárolását és semlegesítését meg kell oldani.

A közmeghallgatáson az állami felügyelet meghosszabbítása mellett szólaltak fel a vörösiszap-katasztrófában érintett települések - Devecser, Kolontár - polgármesterei is.

Mi Tósokberénden lakók elszalasztottunk egy nagy lehetőséget, amit talán kiegészítésképpen pótolni lehetne!

A városrész talajvíz elvezetése nem megoldott. Körbe vagyunk hosszított "U" alakban zárva szürke és vörösiszappal, tehát a beruházás keretében meg lehetne oldani, mivel az értesüléseink szerint lezárják a két iszap közti területet is. Akkor hova vezetik a mi belvizeinket? Illetékesek remélhetőleg olvassák e sorokat! Ezt ott el kellett volna mondanunk, de csak később érlelődött meg a gondolat (sajnos).

A zöldhatóság az eljárás eredményét hirdetményében közli, a dokumentumokhoz az érintett települések polgármesteri hivatalaiban és Ajkán bárki hozzáférhet. A egységes környezethasználati engedély öt évre szól, a hatóság évente felülvizsgálatot tart.

CsBÉ

2011.01.11.

Ajka, Erkel Ferenc u.

4. lakó

Az Erkel Ferenc utcában lakom, néhány teleknyire a szennyvízteleptől, így gyakorta van "szerencsém" annak bűzét szagolni. Mélyen felháborít az a közömbös és felelőtlen magatartás, amellyel a városvezetés ennek a városrésznek a problémáját kezeli.


A rétre folyamatosan ömlő szennyvíz károsítja a környezetet, ami önmagában is szomorú és megbocsáthatatlan. Ráadásul a telep közvetlen környezetében családok, gyerekek élnek, akiknek a mindennapjait komfortérzetét, hosszabb távon az egészségét veszélyezteti ez a tarthatatlan állapot. Nem beszélve arról, mennyit csökken ezáltal az ingatlanok értéke.

Az itt élő emberek is teljes jogú, adófizető polgárai a városnak, jogos igényük tehát, hogy érdekeiket a városvezetés szem előtt tartsa, problémáikat meghallgassa és orvosolja.

2011.01.23.

Elhallgatás

Tisztelt Látogató!
Az Ajka TV honlapja pénzügyi okok miatt átmenetileg szünetel.


Meglepetéssel tapasztaltam, hogy egy webes információforrásom bizonytalan ideig "elcsitult".

burcsi

2011.01.29.

Régi házak és lakóik


Az évek hosszú során kicserélődnek Tósokberénd lakói. Ez egy természetes folyamata életünknek. Emberek jönnek-mennek, megszületnek és eltávoznak az élők sorából. A házak, épületek és a házhelyek, pedig maradnak a helyükön. Vajon mindenki tudja-e, hogy ki lakott előtte az ő házában, szomszédjában? Vajon ismerik-e az utódok az őseik életét, szokásait? Mennyit tudnak a faluban és a már máshol letelepültek Tósokberénd múltjából?

A házak nagy része természetesen még hiányzik, de az a cél hogy állandóan szaporodjon, és minél több felkerüljön a Tósokberénd városrész honlapjára. Kérünk mindenkit, aki tud, ebben segíteni járuljon hozzá adatokkal, képekkel a sikeres, folyamatos bővítéshez, javítgatáshoz!

>>>>>

2011.02.02.

Kedves Tósokberéndiek!


a Tósokberéndért Egyesület 2011. február 19-re farsangi bált szervez.


Az alapító tagok 2011. február 19-én (szombat) 18 órára hívnak minden érdeklődőt a Mikes Kelemen általános iskola tornatermébe egy vidám farsangi beszélgetős-batyus találkozásra.

Zene: Kaszap Emőke

Belépési díj: 600,-Ft/fő

A legötletesebb jelmezeket és a legfinomabb farsangi fánkot díjakkal jutalmazzuk.

A szervezési tennivalókat nagymértékben elősegíti, ha a következő elérhetőségen visszajelez:

Gróf Károly: 06 - 20 / 946-8653

Egerváriné Andrea: 06 - 30 / 240-8864

Reméljük, hogy megtiszteli Egyesületünket a jelenlétével!

A találkozás reményében:

A Szervezők

2011.02.11.

Régi családi- és katonaképek


Kérünk mindenkit, segítsen adatokkal, képekkel a weboldal folyamatos bővítéséhez, javításához, a múlt megőrzéséhez!

>>>>>

2011.02.20.

Farsangi népszokások

Vízkereszttől, január 6.-tól hamvazószerdáig tartó időszak a farsangi mulatságok ideje. Magyarországon a német hatás eredményeként hívták életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a NAP elgyengül és a gonosz szellemek életre kelnek. Ezért vigadalommal, jelmezes karneváli felvonulásokkal, boszorkánybábú elégetésével akarták elűzni a szellemeket. Néhol tüzes kerekeket görgettek, azt remélve, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy erőre kapjon. Az ijesztő jelmezek is arra szolgáltak, hogy elűzzék a gonoszt, a rosszat. A ma élő legnagyobb, ilyen jellegű felvonulás hazánkban Mohácson és környékén lévő busójárás, ami a téltemetést is jelképezi.

Hazánkban ez az időszak volt a táncmulatságok ideje a hagyományos paraszti életben. Batyus bálokat szerveztek. A lányok készítették az ételt, amiből napjainkra a kelt fánk és a forgácsfánk maradt meg, de régmúlt időkben szívesen tálaltak ciberelevest (savanyú levesek gyűjtőneve), kocsonyát. A fiuk, pedig a jó hangulatot biztosító italt, leginkább bort vitték. A bálozók közösen fizették a zenészt.

A párválasztásnak is fontos szerepe volt a mulatságokban. A lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, akkor a kalapjára tűzte.

>>>>>

2011.02.23.

Régi tósoki képek (Károly Ferenctől)az albumra >>>>>
2011.03.12.

Tósokberéndi vasútállomás


az albumra >>>>>
2011.03.28.

Az igazolványképemmel dobják fel az unalmasabb horrorfilmeket.


Másik bölcsességhez frissítsd az oldalt!       Ugrás a lap tetejére!

Tósokberéndi Falunap
2011. június 11.

8.00 órától zenés, fröccsös ébresztő a falu több pontján.

9.30 órától gyermekprogramok a Kristály Sporttelepen.

 • Játékos sport-és kerékpáros vetélkedő (jelentkezni Szánóczki Szilvia tanárnőnél lehet a Mikes iskolában)
 • Rendőrségi bemutató
 • Tűzoltó bemutató

11.00 órakor Tósok City - Kolontár öregfiúk labdarúgó mérkőzés

Délután az iskola udvarán bográcsfőző versenyt tartunk. A versenyre bárki, bármilyen bográcsban elkészített étellel nevezhet. Tűzifát, ivóvizet biztosítunk, állványt, bográcsot, belevalókat és főzőtudományt a résztvevőknek kell magukkal hozniuk. További tájékoztatást kérni és a versenyre jelentkezni Hajdú Ferencnél lehet a következő telefonszámon: 06/20/4209291

16.00 órától

 • Aszfaltrajzverseny gyermekeknek (helyszín: Vasvári Pál utca)

17.00 órától programok a tósokberéndi iskola udvarán

 • Testfestés
 • Veterán motor bemutató
 • Lovaglás
 • Légvár, trambulin
 • Csigás íjászbemutató

17.30 órakor májusfa kitáncolása

18.00 órától Falunapi kavalkád a Mikes iskola udvarán

 • A Mikes iskola diákjainak műsora
 • Fódi Tibor játszik tárogatón
 • Ménkű Marci népi hangszeres bemutatója
 • Weinhardt József és Csorba Tamás harmonikán játszik
 • Orgona László gitárjátéka
 • Regös Nyugdíjas Klub énekkarának műsora
 • Országos Musical Kurzus előadása

20.00 órától a Long Train zenekar játszik

21.00 órától Retro Video Disco - Szele Józseffel

A helyszínen büfé üzemel.

Jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk!

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők nevében:
Rieder András
önkormányzati képviselő

2011.06.02.

Felhívás

Tisztelt Ajka-Tósokberéndiek!

A 2011 májusában tisztújított, jogi személyként, közhasznú szervezetként működő Tósokberéndért Egyesület várja soraiba mindazon személyeket, akik az egyesület fő céljával -, hogy az „Ajka város tósokberéndi városrészében az 1950-ig önálló Tósok és Berénd községek, majd 1959-től Ajka városhoz tartozó Tósokberénd település múltját, kulturális emlékeit és örökségét ápolja, környezet-, és természetvédelmi, valamint ismeretterjesztő és sport tevékenységével, rendezvények szervezésével Tósokberénd közösségének javát szolgálja” (idézet az Alapszabályból) - azonosulva, annak tagjai kívánnak lenni.

Az Egyesület az Alapszabályában foglalt keretek között végzi munkáját, szándékai szerint elmélyítve kapcsolatát a helybeli egyesületekkel, szervezetekkel. A jelenleg 25 főnyi, remélhetőleg folyamatosan bővülő tagságnak és az érdeklődőknek, évente több alkalommal lehetőséget nyújt a szabadidő tartalmas, közösségben való eltöltésére, programjait az irányában megfogalmazott igényekhez és lehetőségeihez igazítva.

Geri Gyula elnök, Bolla Tamás, Csendes Róbert, Gróf Károly, Kalló Imre elnökségi tagok örömmel vesznek az Egyesület működésével kapcsolatos minden érdeklődést. A 2011. június 11-i Falunapon a Tósokberéndért Egyesület főzőhelyénél lehetőséget nyújt a belépésre, illetve az Egyesülettel kapcsolatos eszmecserére.

(Elérhetőségek a http://tosokberend.freeweb.hu honlapon).

Legyen Ön is a TÓSOKBERÉNDÉRT Egyesület tagja, töltsük közösségünkben együtt a szabadidőnk egy részét!

2011.06.09.

Kacagás indulj ...

 • A gazdasági válság alatt összehoztam egy kisebb vagyont ............... egy nagyobból ...
 • A sípcsont az a szerv, ami segít a sötét szobában megtalálni a bútorokat.
 • Ha két hideg, esős nap után végre ragyogó napsütésre ébredsz, akkor biztosan hétfő van.
 • Zavard össze a világot: mosolyogj hétfőn!
 • Jézus, ki vagy a mennyekben, én is kivagyok itt a földön!
 • Ha a munkavégzés olyan egészséges, miért nem a betegekkel csináltatják?
 • Az italt elhagyni jó dolog ..... sokkal rosszabb viszont, ha már nem emlékszel, hol hagytad el.
 • Azt mondják, a férfiak állandóan a szexre gondolnak. Ez nem igaz, sokszor jut eszükbe a sör is.
 • Hölgyeim! Ha már megkedvelték a koffeinmentes kávét és teát, a cukormentes kólát, a nikotinmentes cigarettát, miért nem kedvelik az impotenseket?
 • Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű.
 • Egy tetőablakot csináltattam a lakásomban. A felettem lakók erre dühösek lettek.
 • A nejem szerint túl kíváncsi vagyok. Legalábbis folyton erről írogat a naplójában.
 • Csak a hangom miatt nem lettem énekes.
 • A feleségem anyja gyakran mondogatja, hogy nőies vagyok. Nem zavar, mert hozzá képest tényleg.
 • A nők szeretik az egyszerű dolgokat az életben, így a férfiakat is.
 • Csak a szülői értekezleten tudtam meg, hogy nincs is gyerekem.
 • Nem tudom, mit kezdenék a feleségem nélkül. De akkor is olyan jó rágondolni.
 • Fiatalabb koromban 4 hajlékony tagom volt és 1 merev. Ma négy merev és egy hajlékony tagom van.
 • Az egyetlen, amit kérek, egy esély, hogy megbizonyosodhassak arról: a pénz nem boldogít.
2011.06.17.

Megdöglött az aranyhalam, pedig már épp kezdte megszokni víz nélkül.


Másik bölcsességhez frissítsd az oldalt!       Ugrás a lap tetejére!

Kolontár ma (2011.07.06.)

2011.07.06.

Neves tósoki személyek - tesztUgrás a tesztre >>>>>

2011.07.20.

Régi ajkai képek

Régi ajkai képek (regisztrálni kell!)
2011.08.01.

I. Tósokberéndi Nosztalgia-jármű Fesztivál

A felvonulás   képei

A kiállított régi

   autók,
   traktorok,
   motorok

A fesztivál képei:

 1  2  3  4  5  6  7

Videók a fesztiválról

1   2   3   4

Meghívó


Szponzoraink

1.AGRÁR-COOP Kft. 19.Kravtex Kft., Győr-Mosónmagyaróvár
2.Ajka Kristály SE 20.KTR&G Kft., Ajka
3.Ajkai Elektronikai Kft., Ajka 21.L. Z. Form Kft., Ajka
4.Akksi Kft., Zalaegerszeg 22.Láng Kft.m Kft.
5.Bakonykarszt Zrt., Ajka 23.Lédem Kft., Gyöngyös
6.Beréndtej Kft., Ajka 24.Mantex Ipari, Ker. és Szolg. Kft., Ajka
7.Best FM Rádió, Ajka 25.Németh Jenő
8.Bolla Tamás, Ajka 26.Noszlopi Finomságok
9.Borbély Imre 27.Rieder András
10.Csizmadia Győző 28.Rózsa Művek Kft., Ajka
11.Dorner László, Ajka 29.Somló Volán Zrt., Ajka
12.Hajdu Ferenc 30.Szeleste Önkormányzata, Galántai György
13.Illés Kft., Ajka 31.Szuperinfo, Ajka
14.Inhof Tours Kft., Ajka 32.TAMTERA Kft., Halimba
15.Jáger Kft., Ajka 33.TGR Zrt., Budapest
16.Jankó Tímea 34.Tósokberéndért Egyesület, Ajka
17.Kertész Gépész Kft. 35.Truck-Ker 3 Kft.
18.Kravtex Kft., Győr-Mosónmagyaróvár 36.Veszprém Megyei Önkormányzat
2011.08.06.

Madarak a Bajcsy Zs. utcában

   
2011.08.13.

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE - Sümeg VSE

"...Kell egy csapat"

A MI CSAPATUNK!

Ajkai és tósokberéndi játékosokkal!!

Tósokberénd

2011. augusztus 21. 16.30-kor

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE - Sümeg VSE


Előtte ifjúsági mérkőzés

14.30-kor

Mindenkit szeretettel várunk!

Az eredmény 1:0

2011.08.18.

Padrag története - teszt

   Katt a képre!

Forrás: Tilhof Endre: Padrag, anno ...

Történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig

A tesztet készítette: burcsi
2011.08.27.

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE - FC Zirc

"...Kell egy csapat"

Rangadó! Rangadó! Rangadó! Rangadó! Rangadó!

Megyei I. osztályú bajnoki mérkőzés !!!

Tósokberénd

2011. szeptember 18. 15.00-kor

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE
-
FC Zirc


Előtte ifjúsági mérkőzés

13.00-kor

Minden belépő tombola is! Sorsolás a szünetben!

A sporttelepen büfé üzemel!


Belépőjegy: 400 Ft

Diák, nyugdíjas: 300 Ft


Mindenkit szeretettel várunk!

2011.09.16.

Meghívó

   
A Tósokberéndért Egyesület várja
tagjait és segítőit
egy kellemes vacsorával egybekötött beszélgetésre!


Időpont: 2011. szeptember. 24. 16 óra.

Hely: Hinger Farm (Damjanich utca végén jobbra)


Aki aktívan részt kíván venni a főzésben, előkészítésben az 14 órára jöjjön!


Menü:

 • Egyesületi pörkölt
 • Főtt háztáji krumpli
 • Tósokberénden tartósított savanyúság
 • Vegyes italok kívánság szerint

Desszert:

 • összekovácsolódást szolgáló beszélgetés

Az Egyesület nevében barátsággal hív:
az Elnökség


2011.09.20.


A nyugdíjas férj

Miután nyugdíjba vonultam a feleségem ragaszkodik hozzá, hogy vásárlásnál elkísérjem a CORA-ba. Sajnos, a legtöbb férfihez hasonlóan a vásárlás engem halálra untat. Ezért legszívesebben gyorsan végeznék, de a feleségem, a legtöbb nőhöz hasonlóan, imád össze-vissza csellengeni a polcok között.

A tegnapi nap folyamán a feleségem kapott egy levelet a CORA vezetőségétől, a következő tartalommal: Tisztelt asszonyom! Az elmúlt hat hónap folyamán az ön férje elég sok kellemetlenséget okozott cégünknek, amit tovább nem vagyunk hajlandók tolerálni, ezért úgy határoztunk, hogy az ön férjét "persona non grátának" nyilvánítjuk, és áruházunkból kitiltjuk. Megértése elnyerése végett az alábbiakban felsorakoztatjuk férje, videó felvételekkel bizonyítható tetteit.

 • Június 15.
  Leemelt a polcról 12 doboz óvszert, amiket egyenként a gyanútlan vásárlók bevásárló kocsijába dobott.
 • Július 8.
  Az ajándék osztályon található összes csörgőórát 5 perces időközökkel beállította csörgésre.
 • Július 29.
  Leemelt egy nagy flakon ketchup-ot, aminek tartalmát a padlóra csöpögtette egészen a női vécéig.
 • Augusztus 7.
  Odament egy eladóhoz és komoly, hivatalos hangon közölte vele, hogy vészhelyzet van az állateledel osztályon, kód 3 lépett életbe, azonnal menjen oda és járjon el az előírásoknak megfelelően. Az alkalmazott ennek megfelelően járt el, ami hatalmas pánikba torkolt.
 • Augusztus 28.
  Elemelt egy "Vigyázat nedves padló" táblát és elhelyezte a szőnyegosztályon.
 • Szeptember 15.
  A sportosztályon felállított egy sátrat, és az arra járó gyerekeknek azt mondta, aki hoz párnát és pokrócot az otthon részlegből, azt beengedi a sátorba. A felhívásra 23 gyerek reagált pozitíven.
 • Szeptember 23.
  Az egyik eladó megkérdezte tőle, hogy segíthetne-e valamiben, amire a férje elkezdett üvöltözni, hogy miért nem hagyják békén.
 • Október 4.
  Az egyik biztonsági kamerába benézett, mintha tükör lenne, közben az orrát piszkálta és a kiszedett eredményt bemutatta a kamerának.
 • Október 10.
  A sportosztályon felvett egy vadászfegyvert, majd fenyegető hangon megkérdezte az eladót, hogy hol vásárolhatna idegnyugtató gyógyszert.
 • November 18.
  Bebújt a konfekciós ruhákat tartó állványba, és amikor valaki elhúzta a ruhákat rávisított "engem válassz, engem válassz."
 • November 21.
  A hangos bemondó hangjára embrió pózt vett fel a szőnyegen és azt visította: "Már megint ezek a szörnyű hangok."
 • November 34.
  Bement egy próbafülkébe, várt két percet, majd elkiáltotta magát. "Úristen, itt nincs vécépapír". Az egyik eladónő elájult.
2011.09.22.
Az élet akkor kezdődik, amikor a gyerekek elköltöznek, és a kutya is megdöglik végre.


Másik bölcsességhez frissítsd az oldalt!       Ugrás a lap tetejére!

Kirándulás Gyöngyösre

Gyöngyös - traktormúzeum

Kattints a képre!
2011.10.03.

Viccek

Menekül a csiga az erdőből. Találkozik a rókával.

- Mi van csiga, belőttél, hogy így tepersz?
- Á, dehogy! Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz.
- Na és?
- Hát tudod, nekem is van egy saját házam, az asszonynak is, meg a gyerekeknek is. Gondolhatod!


Elgondolkodik a róka, majd ő is futni kezd. Találkoznak a gólyával. Megszólítja a ravaszdit:

- Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan?
- Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdőbe, vagyonvizsgálatra.
- És akkor mi van?
- Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Gondolhatod!


A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezdi:

- Hát fiúk nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink sincs. Az is mindig össze van szarva, tehát csúnya is, olcsó is - szóra sem érdemes.


Mire a csiga loholás közben visszaszól:
- Nana gólya! Fél év itthon, fél év külföldön - miből?!!?

2011.10.09.

Meghívó

Emlékezzünk együtt, és gyújtsunk gyertyát az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak tiszteletére 2011. október 21-én (péntek) 1730 - kor Tósokberénden az iskola előtti téren elhelyezett kopjafánál.

Közreműködnek:
Regös Nyugdíjas Klub
Mikes iskola diákjai

Ünnepi beszédet mond:
Fülöp Zoltán önkormányzati képviselő

2011.10.19.

Neves tósoki és beréndi személyek

Bővült a neves tósoki és beréndi személyek listája

Thury György (1519-1571), Szalay Flórián (1809-1866), Hannig András (1829-1903), Parragh Lajos (1830-1900), Villányi Szaniszló Béla (1847-1898), Czapáry László (1859-1938), Sereg Károly (1872-1940), Szabó József (1884-1937), Hümpfner Tibor Antal (1885-1966), Mátyás Lajos (1886-1944), Várbíró Kálmán (1901-1989), Tóth János (1910-1947?), Horváth István (1910-1957), Tomózer Gyula (1921-1987), Tomor Sándor (1926-2009), Ertl János (1929-1993)

Lásd "Helytörténet / Neves személyek" menü!


Ki tud Tóth János (1910-1947?) református kántortanító további sorsáról?

2011.10.24.

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE - Péti MTE

"...Kell egy csapat"

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés!!!

Tósokberénd

2011. október 31. 13.30-kor

"Tósokberéndi" Ajka Kristály SE - Péti MTE


Előtte ifjúsági mérkőzés

11.30-kor

Minden belépő tombola is! Sorsolás a szünetben!

A sporttelepen büfé üzemel!


Belépőjegy: 400 Ft

Diák, nyugdíjas: 300 Ft


Mindenkit szeretettel várunk!

2011.10.24.

Közmeghallgatás

A közmeghallgatásra készült bemutató (PowerPoint)

2011.11.01.

"T.beréndi" Ajka Kristály SE - Devecser SE

"Rangadó! Rangadó! Rangadó! Rangadó! Rangadó! Rangadó!"

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés!!!

Tósokberénd

2011. november 13. 13.30-kor

"T.beréndi" Ajka Kristály SE - Devecser SE


Előtte ifjúsági mérkőzés

11.30-kor

Minden belépő tombola is! Sorsolás a szünetben!

A sporttelepen büfé üzemel!


Belépőjegy: 400 Ft

Diák, nyugdíjas: 300 Ft


Mindenkit szeretettel várunk!

Eredmény 1:0

2011.11.11.

II. Tósokberéndi Vigasságok

A Mikes iskola tornatermében második alkalommal került sor a Tósokberéndi Vigasságokra a Tósokberéndért Egyesület rendezésében.

Vajai Károlyné kellemes előadásában a libák szomorú sorsát hallhatta a közönség, majd Gróf Károly az Egyesület Elnökségi tagja nyitotta meg a rendezvényt. Kiemelte, hogy az elmúlt egy évben sikeres rendezvényeket szervezett az Egyesület és a tagok száma is már 54 főre emelkedett.

A program vidám, szórakoztató vetélkedővel kezdődött, amit a városrészben lakók hosszú ideje hiányoltak és amelyen a városrész szinte minden korosztálya képviseltette magát. A hét, átlagban 10 fős csapat vetélkedését Horváth Magda és Tilhof Endre zsűrizte.

A feladatok között voltak általános műveltségi kérdések és vidám vicces ügyességet próbára tevők:

 • ping-pong pöckölés,
 • kukoricamorzsolás,
 • madzagra függesztett libazsíros kenyérevő verseny.

A falutörténeti kérdések sem maradtak ki a sorból, melyek nagyrészt Tilhof Endre könyvei alapján lettek összeállítva. A szerző nagy örömére a Beréndről és Tósokról íródott könyveket az elmúlt hetekben sokan kezükbe vették, lázasan memorizálták. A vetélkedést hangulatosabbá tette a népdalfelismerő verseny Angermayer Tibor harmonikás közreműködésével, majd a magyar nóták közös éneklése.

A végig jó hangulatban lezajlott vetélkedőt Geri Gyulának az Egyesület elnökének humoros, profi játékvezetése koronázta meg. Az eredmény hirdetésekor a csapatokat megjutalmazták, hisz minden csapat megérdemelte a szellemi teljesítménye, lelkesedése alapján.

A résztvevők a következők voltak:

 • Mikes iskola idén elballagott diákjai (Mikes Nosztalgia Klub),
 • a Regös Nyugdíjas Klub tagjai (Regös Nyugdíjas Klub),
 • a Tósok City focistái és családtagok (Tósok City),
 • a fiatalok a Tósok Cityből (Kultúrsokk),
 • a Tósokberéndért Egyesületet kettő vegyes csapat (Ludas Mátyás, Mókás Marci) és egy
 • a jövő nemzedék csapata képviselte (Csendestársak).

A vetélkedő után kellemes, jó hangulatú batyus bálon mulatott a falu. Üde színfoltja volt a bálnak Csizmadia Győző italfelismerő versenye, melyet Üveges János nyert meg.

Öröm volt látni, hogy a fiatalok az idősebb korosztállyal közösen táncoltak, énekeltek. Mindenki feledte az ízületi bántalmát és ropták estétől éjjelig. Az Egyesület lilahagymás libazsíros kenyérrel vendégelte meg a bál résztvevőit és természetesen az otthonról hozott finomságokat is elfogyasztották. A zenét Rezneki József Egyesületi tag szolgáltatta Csorba Tamás közreműködésével.

Fényképek:Tesztkérdések:    1     2     3  

2011.11.21.

ADVENT


2011. november 27-én
18 órakor

Adventi gyertyagyújtás lesz a dísztéren.

Mindenkit
szeretettel vár a
Tósokberéndért Egyesület.

2011.11.24.

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

az
Ajkai Képzőművészeti Egyesület
tósokberéndi alkotóinak
kiállítására

Helye:

     tósokberéndi Mikes iskola tornaterme

Időpontja:

     2011. december 8. (csütörtök) 17 óra

A kiállítást megnyitja:

     K. Takács Magdolna festőművész, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület művészeti vezetője


Közreműködnek a tósokberéndi iskola diákjai.


A kiállítás megtekinthető:

     December 8-án, csütörtökön 17 órától
     December 9-én, pénteken 15-17
     December 10-én, szombaton 15-17


A kiállított munkák alkotói:

Gombosi Mariann, Koronczai Márta, Kotsy Ibolya, Kovács Dorottya,
Ozorainé Bali Ilona, Ozorai Sándor, Papp Béla, Szűcs Ferencné


A kiállítás megnyitóján az alkotók munkáiból néhány kisorsolásra kerül.
Tombola a helyszínen 200 Ft-os áron vásárolható.
A bevételt a tósokberéndi iskola kézműves csoportjainak támogatására fordítjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Rieder András
önkormányzati képviselő

2011.11.30.

Tósokberéndi alkotók képei

Kattints a képre!
2011.12.10.

Meghívó

Kedves Mindenki!


Az Ajka-Tósokberéndi Regös Klub tisztelettel meghívja az érdeklődőket

ADVENTI KONCERTJÉRE

2011. december 16-án 15 órakor a tósokberéndi Katolikus templomba.


Fellépnek:

 • Noszlopi Hagyományőrző csoport
 • Őszirózsa Klub Kórusa
 • Szentgál Tiszafa Dalköre
 • Regös Klub Kórusa

Tiszteljük meg őket minél többen jelenlétünkkel!

2011.12.11.

Meghívó

2011.12.11.

Petőfi nyománFalu végén kurta kocsma

Falu végén kurta kocsma,
Oda rúg ki a Szamosra,
Meg is látná magát benne,
Ha az éj nem közelegne.

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjogatnak,
Szinte reng belé az ablak.

„Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifju babám!

Húzd rá cigány, huzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!”

Bekopognak az ablakon:
„Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy.”

„Ördög bújjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba!...
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért is!”

Megint jőnek, kopogtatnak:
„Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg.”

Feleletet egyik sem ad,
Kihörpentik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.

Szatmár, 1847. augusztus.Fele vegen kerte kecsme

Telepszegleten szeszelde
csermely mellett elhelyezve,
benne kedve tetszelegne,
teszem fel, nem esteledne.

Egek rendre estelednek,
erek, berkek csendesednek.
Dereglye sem megy keresztbe,
hever e fekete csendbe.

Szeszelde bezzeg nem csendes,
zeng-peng benne zene rendes.
Szesz ereje szerteterjed,
embereknek kedve gerjed.

Hej, menyecske, kedves lelkem,
erjedt hegylevet kell nyelnem!
Legyen hetven esztendeje,
de meg heves szesz ereje!

Zenemester, sebesebben!
Kerekedett fene kedvem.
Keresetem szerteverem,
lelkemet meg eltemetem.

Megjelennek rendelettel:
csendesebben kedvetekkel!
Telep feje heveredne,
esetleg elszenderedne!

Legyen vele beste lelke,
te meg eredj fene helyre!
Zene zengjen, szedte-vedte,
pendelyemnek lehet veszte!

Esmeg mennek, reteszt vernek:
Legyenek csendesek kendtek!
Szentek lelke legyen velek,
kedves egyetlenem beteg.

Feleletet egy meg nem tett,
berekesztnek szesznyeletet.
Zene menten befejezve,
s szertemennek csendesedve.

Ismeretlen szerző...vitán felül áll, hogy magyar nyelv maga a csoda !

2011.12.31.

Tudomásunkra jutott hogy ön szeretkezései 78%-át kutyapózban végzi. A túl magas arány miatt 2003-ban ebadó befizetésére kötelezem. APEH.

Másik bölcsességhez frissítsd az oldalt!       Ugrás a lap tetejére!