Részlet a TBE alapszabályából

Az egyesület fő célja az, hogy Ajka város tósokberéndi városrészében az 1950-ig önálló Tósok és Berénd községek, majd 1959-től Ajka városhoz tartozó Tósokberénd település múltját, kulturális emlékeit és örökségét ápolja, környezet-, és természetvédelmi, valamint ismeretterjesztő és sport tevékenységével, rendezvények szervezésével Tósokberénd közösségének javát szolgálja.
A fenti cél megvalósítása érdekében az egyesület főbb tevékenységei:

  • Környezetvédelem.
  • A településen lakók környezeti tudatának a formálása.
  • A település szebbé tétele.
  • Szemétgyűjtési akciók szervezése.TESZEDD!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért2

Az ország legnagyobb önkéntes mozgalma keretében részben teljesíthető a kötelező közösségi szolgálat. Az 50 órából akár 8-at is letudhatnak a diákok, ha az iskolájuk csatlakozik a szemétgyűjtő akcióhoz. A TeSzedd! így környezetvédelmi irányú közösségi szolgálat szervezésében segít az intézményeknek.

A közösségi szolgálat (KÖSZI) azoknak a diákoknak kötelező, akik 2016-ban vagy azt követően érettségiznek. 2016. január 1-től ugyanis a KÖSZI az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele.

Miért jó a diáknak?


Mert a kötelezően teljesítendő 50 óra közösségi szolgálatnak majd az ötödét letudhatják. A TeSzedd! keretében 5 órát lehet teljesíteni. Ebből 1 óra a felkészítésen, 3 óra a szemétgyűjtésben és 1 óra az akció utáni értékelésen való részvétel. Ezen felül lehetőség van előzetesen – legfeljebb 3 órában – részt venni a szemetes helyek felkutatásában, azaz a TeSzedd! helyszínének kiválasztásában. Ez így összesen 8 óra. Hogy melyik diáknak hány óra szolgálat teljesítésére adnak lehetőséget, azt az iskola dönti el.

Miért jó a tanárnak és az iskolának?

Mert segítséget kap környezetvédelmi irányú közösségi szolgálat szervezéséhez. Hiszen a TeSzedd! szervezői biztosítják az eszközöket (kesztyű, zsák, kötöző, jelenléti ív) a szemétszedéshez, és gondoskodnak az akció keretében összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról. Emellett oktatási segédanyagot is eljuttatnak minden intézménybe, így segítve a téma előzetes és utólagos feldolgozását.

A szervezők tapasztalatai szerint, aki egyszer részt vesz egy ilyen önkéntes szemétgyűjtő akcióban, az a későbbiekben sokkal jobban odafigyel a környezetére. Ez segítheti, támogathatja a diákok környezeti nevelését.

Mindenképpen érdemes tehát átgondolni a lehetőséget, és jelentkezni az akcióra! :)