Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

HÜMPFNER Tibor Antal, dr. (Katymár, 1885.02.21. - Felsőőrs, 1966.04.12.) szerzetes plébános, teológus

A gimnáziumot Kalocsán, s 1901-től mint cisztercita novícius, Baján és Egerben, a teológiát Bécsben (1904-1906) és Innsbruckban (1906-1909) végezte. 1908-ban szentelték pappá, 1909-ben teológiai doktorrá avatták. 1909-től apáti jegyző Zircen, 1910-től hittanár Budapesten, majd Székesfehérváron, 1915-től teológiai tanár a budapesti Bernandiumban, 1917-től hittanár a rend budapesti gimnáziumában, 1926-tól generális apáti titkár Mehrerauban, majd 1927-től Rómában.

1936-ban hittérítő misszionárius Kanadában.

1937. február 1-jén bízta meg a zirci apát a tósokberéndi (és a bódéi, tósoki) katolikusok lelki életének irányításával. 15 évet töltött a községben, s vált mindenki kedvelt plébánosává. Nevéhez fűződik a templom újrafestetése, új stációképek készíttetése, Bódén a temetőben új kőkereszt állíttatása ...

1951. december 6-án Fűzfőgyártelepre helyezték, ahol 1959-ig szolgált. Nyugdíjas éveit a felsőörsi püspöki szőlőben lévő házában töltötte.

Egyetemistaként a ciszterci rend történetével foglalkozott. 1912-1913-ban az Árpád-kori zirci monostor alapjainak feltárását irányította. Ettől kezdve a ciszterci építészet és művészet foglalkoztatta. Mint a generális apát titkára beutazta Európát és Kanadát, és tanulmányozta a ciszterci építészet emlékeit.

Több nyelven (latin, francia, olasz, német, szerb, ...) beszélt és írt. Cikkei és tanulmányai a Cistercienser Chronikban és a Katolikus Nevelésben jelentek meg.