Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

Részletek a Tósokberéndért Egyesület alapszabályából:

Az egyesület célja:

Az egyesület fő célja az, hogy Ajka város tósokberéndi városrészében az 1950-ig önálló Tósok és Berénd községek, majd 1959-től Ajka városhoz tartozó Tósokberénd település múltját, kulturális emlékeit és örökségét ápolja, környezet-, és természetvédelmi, valamint ismeretterjesztő és sport tevékenységével, rendezvények szervezésével Tósokberénd közösségének javát szolgálja.

A fenti cél megvalósítása érdekében az egyesület főbb tevékenységei:

 • Településünk múltja
 • Kulturális tevékenység
      –  Hagyományok újraélesztése és azok megőrzése
      –  A településen lakó alkotók munkájának a bemutatása, kiállítások szervezése
 • Környezetvédelem, természetvédelem
      –  A településen lakók környezeti tudatának a formálása
      –  A település szebbé tétele
      –  Szemétgyűjtési akciók szervezése
 • Ismeretterjesztés
      –  Előadások szervezése
 • Sport
      –  Szabadidős és sport programok szervezése
 • Rendezvények
      –  

 • Múlt


  Kultúra


  Környezetvédelem


  Ismeretterjesztés


  Sport


  Rendezvények