Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

BALOGH Géza (Tósok, 1914.12.10. - Veszprém, 1992.) kántortanító, igazgató

Szülei Balogh József földműves és Szőke Zsófia.

A tósoki református elemi iskola elvégzése után Pápán tanul, 1933. június 24-én kapja kézhez tanítói oklevelét. Első munkahelye, 1933. szeptember 16-tól - kilenc évig - a magyarbarnagi református elemi iskola. 1942. november 1-jén pályázattal nyeri el a csöglei református kántortanítói állást. 27 évig szolgál a községben, előbb tanítóként és kántorként, később az általános iskola igazgatójaként, színjátszó kör vezetőjeként, ismeretterjesztő előadások szervezőjeként, előadójaként, népművelőként... Közben az 1950-es években a pedagógiai főiskolán, magyar-történelem szakon tanári végzettséget szerez. 1969-ben Veszprémbe költözik és még 10 éven keresztül Szentgálon tanít.

Csögle lakossága, hálás tanítványai, 2005. júniusában márványtáblán örökítik meg egykori tisztelt és szeretett néptanítójuk emlékét. "Néptanító, igazi 'lámpás' volt a szó nemes és igaz értelmében."