Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

BOLLA Ferenc (Mezőlak, 1857. - Nemesgörzsöny, 1933.10.06.) református kántortanító

Az elemi iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Pápán, a tanítóképzőt Nagykőrösön végezte. Pályafutását Ajkán kezdte, ahol 1877. november 27-től 1883. szeptember 30-ig szolgált. 1883 októberétől 1893 májusáig a tósoki iskola tanítója. Tósokon született - 1887. augusztus 2-án - József nevű fia, aki később Nemesgörzsöny ismert lelkésze lett. Tósokról Dákára pályázott, ahol 22 évig, nyugdíjazásáig, 1915. szeptember 2-ig szolgálta a falu református gyülekezetét és tanította a gyerekeket. Nyugdíjba vonulása után lelkész fiához költözött Nemesgörzsönybe és ott élt haláláig. Dáka elismert pedagógusa volt, egyedül oktatott-nevelt közel 100 tanulót. Olvasókört alakított, tagja volt az egyházmegyei tanítóegyletnek, irányításával, szervezésében épült Dáka új református iskolája és tanítólakása.