Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

BRAUN Pál (Katymár, 1923.01.16. - Németország, 1993.) tanár, igazgató

Az elemit szülőfalujában, a polgári iskolát 1935 és 1939 között Devecserben, a tanítóképzőt Pápán végzi. Pályáját Tósokberénden kezdi - itt plébános a nagybátyja, dr. Hümpfner Tibor - 1944 szeptemberétől a r. katolikus elemi iskola tanítója. Részese lesz az új iskola építésének. 1950 augusztusában kinevezik - Horváth István helyére - az iskola igazgatójává. A tanítás mellett tanul is, német nyelvtudása mellé, 1955-ben orosz tanári oklevelet szerez levelező tagozaton, Budapesten. 1957. január 10-én Németországba távozik. Ott is pedagógusként helyezkedik el.