Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

CZAPÁRY László, dr.
(Nagykanizsa, 1859.02.24. - Zirc, 1938.05.04.) tanár, szerzetes-plébános

Iskolái elvégzése után 1877. augusztus 27-én belépett a cisztercita szerzetesrendbe. 1880. május 16-án tett fogadalmat és 1883. július 8-án szentelték pappá. Ezután éveken át főgimnáziumi tanár volt Székesfehérváron, illetve Egerben. 1886-ban doktorált.

1912-től Nagytevelen, 1914-től Tósokberénden volt plébános. Erről így emlékezik a Historia Domusban
" ... fájó szívvel vettem búcsút a legnemesebb hivatástól, a gimnáziumi tanári pályától, amelyen Isten Kegyelméből 28 évig működtem ... Két évig tartó teveli munkásság után dr. Békefi Remig apátúr Tósokberéndre rendelt, hogy ezen plébániát adminisztráljam ... Új híveim ... egyébként nem nagy érdeklődést mutattak az új papjuk iránt ... Tósokon és Berénden elégséges, Bódén valamelyes lelkiéletet találtam, de Ajkán és Csingerben semmit se."

1919 májusában néhány bódéi lakos lázítással vádolta, feljelentésük nyomán bebörtönözték, halállal fenyegették, de öt nap után szabadon engedték. Nevéhez fűződik az 1930-as Szent Imre ünnepség megszervezése, a templom körüli hársfák ültetése.

1933-tól haláláig nyugdíjasként Zircen élt.