Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

FABÓ Mihály (Székesfehérvár, 1770.10.21. - Magyarpolány, 1835.04.23.) szerzetes plébános

Iskolái elvégzése után, 1790-ben lépett be a cisztercita szerzetes rendbe. 1794-ben szentelték pappá. 1795-től lelkész Zircen, Borzaváron, Porván, 1798-tól iskolaigazgató Veszprémben. 1803-1812-ig Berénd és Tósok, 1826-1831 között Berénd, Tósok, Ajka és Bódé plébánosa volt. A közbenső években Hercegfalván, Olaszfaluban, Bakonynánán szolgált. 1831-ben Magyarpolányba helyezték, itt hunyt el. Első beréndi évei alatt épült és szentelték fel, 1808. június 10-én Szent István első magyar király tiszteletére, a ma is gyönyörű templomot.