Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

GRŐBER Károly (Tósokberénd, 1878.09.04. - Tósokberénd, 1942.01.10.) asztalos mester

Szülei Grőber József (1842-1915) asztalos és Klauz Apollónia. Az elemi iskola elvégzése után az apja mellett és annak műhelyében sajátítja el az asztalos mesterséget. 1895-ben szabadul fel, 1902-ben megházasodik, és önálló műhelyt nyit.

Felesége Kulcsár Rozália (1883-1947), gyermekeik: Mária (1903), Károly (1905-1979), Rozália (1907-2001), Ferenc (1909), Ilona (1911-1912), Sándor (1912-1998), Terézia (1915-1994), József (1917-1998).

Fiaik közül többen az apjuk mesterségének folytatói, ketten kiemelkednek:


GRŐBER Károly (Tósokberénd, 1905.02.11. - Ajka, 1979.) asztalos mester

Egy ideig apja műhelyében segéd, 1931-be önállósítja magát, műhelyt épít, asztalos üzemet nyit Ajkán a Hideg (ma Kossuth) utcában. Kezdetben egy géppel dolgozik, később fokozatosan fejleszti gépparkját egészen a háború befejezéséig. A front átvonultakor anyagban és szerszámokban is sok veszteség éri, ennek ellenére hamar talpra áll és jelentős szerepet vállal a környék újjáépítési munkáiban. 1941 és 1952 közötti években temetkezési vállalkozói feladatokat is ellát. Fia, László 1956. októberében Ajkán a forradalmi megmozdulások egyik vezetője. A megtorlások elől nyugatra távozik.


GRŐBER Sándor (Tósokberénd, 1912.12.01. - Ajka, 1998.04.) asztalos mester

A szakmát ő is az apja mellett és annak a műhelyében tanulja. Felszabadulása után is ott dolgozik. A Faluszövetség által rendezett 1936. július 5-i devecseri kiállításon díjat nyer az általa készített bútorral. Az apja halála után, 1943-ban kiváltja az iparengedélyt és átveszi a műhely vezetését. Bekapcsolódik a közéletbe is. Elvállalja a tűzoltócsapat vezetését, évekig ellátja a halottkémi feladatokat. A tósokberéndi, tósoki elhunytakat az ő kalapácsának hangja "búcsúztatja".

Felesége Bécsi Anna (1913-1986), gyerekeik: Sándor (1942) technikus, Mária, László (1950) műszerész.