Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

HANNIG András (Hercegfalva, 1829.06.11. - Tósokberénd, 1903.08.26.) római katolikus kántortanító, 48-as honvéd

Édesapja Hannig András tanító, édesanyja Lisztner Éva.

A herceghalmi elemi iskola elvégzése után Székesfehérváron tanul. Tanítói oklevelét 1848-ban veszi kézhez Pécsett. A fiatal, a tanítóképzőt alighogy elvégzett tanító belép a szabadságharc honvédseregébe, ahol őrmesteri rendfokozatot ér el.

A szabadságharc utáni életéről - esetleges üldöztetéséről - nincs ismeretünk. Első szolgálati helye Hercegfalva, 1851-1852-ben Berénden, 1852 és 1855 között (újra) Hercegfalván, 1855-1856-ban Budán, 1856-tól - élete fogytáig Berénden tanít.

1856-ban elnyerte a tósokberéndi római katolikus kántortanítói állást, amelyet azután 48 évig, haláláig töltött be. E majd fél évszázad alatt a generációk sorát tanította meg a betűvetésre, mindenki tanítója, a falu szellemi vezetője, "lámpása" volt.

Még egy év sem telik el beréndi életéből, amikor 1857-ben házasságot köt Vanyolán Gruber Máriával (aki még 16 éves sem volt). Tizenhárom gyermekük születik, mind Tósokberénden. Hétnek a sorsáról tudunk, a többi gyermeknek csak a nevét és születési idejét sikerült kideríteni. Valószínűleg gyermekként vagy fiatalon meghaltak.

 • Carolus (Károly 1858) Berénden vendéglős, majd kereskedő
 • Amália (1862) irgalmas nővér (Kazimira néven), középiskolai tanár
 • Endre (1864) teológiát tanult, Veszprémben szentelik pappá
 • Szidónia (1871) Ipsics István kántortanító felesége, 15 gyermek anyja
 • István (1873) kegyesrendi szerzetes-tanár, részt vesz Somogy vm. közéletében is
 • Aranka (1874?) óvónő, majd Farkas Gyula igazgató-tanító felesége
 • Sándor (1882) segédjegyző (Buzsák, Ajka), körjegyző (Felsőiszkáz)
 • Maria (1860) ?
 • Stephanus (1861) ?
 • Eleonóra (1866) ?
 • Mária (1868) ?
 • Béla (1878) ?
 • Ferdinánd (1880) ?

A kántorizálás és a tanítás mellett képviselő-testületi tagként, faiskolakezelői, vágóbiztosi feladatokat is ellátott. Igazi néptanító volt, szigorú és igazságos. 1899. január 8-án, 70 éves korában, a népoktatás terén szerzett érdemei elismeréséül a király a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki.

Fekete márvány síremléke a tósokberéndi temetőben található.