Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

HOLCZER Gyula (Tósokberénd, 1905.12.27. - Ajka, 1992.12.15.) földműves

Szülei Holczer János (1870) földműves és Etzl Anna (1880). Az elemi és az ismétlőiskola befejezése után a szüleivel együtt gazdálkodik. 1937-1938-ban az ajkacsingervölgy kripton gyár dolgozója. Felnőtt korától részt vesz a község közéletében. Tagja a képviselő-testületnek, 1944-1945-ben községi bíró. Nevéhez fűződik a község pénzének a front előtti, katonák előli kútba rejtése. 1945 márciusában - bíróként - önként elkíséri a leventéket, amikor azokat Horváth István leventeparancsnok vezetésével Nyugat-felé kényszerítik. A háború után tagja, majd elnöke a Legelőbirtokosságnak. 1959. február 26-án megválasztják az alakuló Új Tavasz Termelőszövetkezet elnökévé. E tisztéről 1960 végén lemond, s nyugdíjazásáig, 1970-ig, mint brigádvezető dolgozik az akkor már Bakonyalja Termelőszövetkezetben.

Felesége Shedl Anna (1908-1994), gyermekeik: Erzsébet (1929-2002), Teréz (1935) könyvelő.