Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

HORVÁTH Tamás (Badacsonytomaj, 1927.07.20. - Tarany, 1988.11.18.) plébános

Szülei dr. Horváth Kálmán Vas vármegyei alispán és Niczky Geraldina.

A középiskolát Szombathelyen végezte, 1945-ben érettségizett. Teológiát 1945-1948-ig Szombathelyen, 1948-1950-ig Veszprémben tanult. 1950-ben szentelték pappá. Ezután káplán Iszkázon, plébános helyettes Hidegkúton, templomigazgató Sümegen a Kegytemplomnál. 1961-től Iszkáz, 1970. december 7-től 1984. május 14-ig Tósokberénd plébánosa. Nevéhez fűződik (1971-ben) az orgona fújtató villamosítása, higanygőz lámpát szerelése, (1972-ben) a sekrestyetető újra bádogoztatása, (1974-ben) a harangok villamosítása, (1978-ban) harang kapcsolóóra-, (1979-ben) hangerősítő berendezés-, templom hangosítás elkészíttetése. 1971 március 26-án a bányavidéki kerület helyettes esperesévé nevezték ki. 1984-től szentszéki jegyző és püspöki könyvtáros volt Veszprémben. 1986-tól haláláig Tarany plébánosa.

A tósokberéndi temetőben nyugszik.