Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

KALÁSZ Gyula (Bakonygyepes, 1900.07.29. - Ajka, 1965.09.02.) bányász, tanácselnök

Kalász János és Noll Mária gyermeke.

Az elemi iskola elvégzése után hamarosan - már 1914-ben - munkát vállalt. Az ajkacsingervölgyi szénbányában helyezkedett el. Kezdetben kisegítő, majd csillés, később vájár, egészen nyugdíjazásáig, 1958-ig. Közben, 1948-ban, Berénden községi bíróvá választották. A Tósokkal való egyesülés után - 1950. október 22-én, a tanácsok megalakulásakor - pedig kinevezték Tósokberénd első tanácselnökévé. 1954. szeptember 30-ig töltötte be ezt a tisztet. Faluvezető szolgálatának hat éve alatt épült a Táncsics (ma Liszt Ferenc) utcai Torna-híd, történt meg a községegyesítés, földműves-szövetkezet alakult, óvoda nyílt, korszerűsítették a kövilágítást...

Felesége Perger Julianna, gyermekeik: Ella, Mária, Erzsébet, Anna, Gyula.