Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

KÁROLY Ferenc Barnabás (Tósokberénd, 1913.03.26. - Zalaegerszeg, 1980.) plébános

Szülei Károly György uradalmi erdőőr és Schafhauser Mária htb.

A nyolc gyermekes erdész család hetedik gyermeke a tósokberéndi elemi iskola elvégzése után tovább tanul. Érettségi után belép a Szent Ferenc szerzetesrendbe. 1939. június 17-én szentelik pappá Szombathelyen. Újmiséjét Ajkán mutatja be. Ezután Sümegen, majd Búcsúszentlászlón, Buzsákon hitszónok és káplán. 1950-től a veszprémi egyházmegye lelkipásztora. 1958-tól haláláig a zalavégi hívek plébánosa.

"Szent Ferenc példáját követő áldozatos, derűs lelkületű, szolgálatkész paptestvér, a gyerekek melegszívű barátja, híveinek gondos atyja, Isten igéjének szívesen hallgatott hirdetője volt." - emlékezik rá pappá szentelésének 66. halálának 25. évfordulóján tartott megemlékező szentmisén Tomor Sándor bódéi-tósokberéndi plébános.