Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

KISS Gyula (Tósok, 1895.02.18. - Devecser, 1971.07.11.) földműves

Szülei Kiss Sándor földműves és Horváth Eszter.

A tósoki református elemi iskola elvégzése után hosszú ideig a szüleivel együtt dolgozik, s csak az 1930-as évektől kezdve önálló gazda. Ezekben az években már tevékeny közéleti szerepet is vállal. Tagja a Polgári Olvasókörnek. A reformáus egyházközösségben presbiter, 1932 és 1935 között ő tölti be a gondnoki tisztet, 1937-től 1939-ig, majd 1945 és 1949 között községi bíró. 1949. augusztus 11-én lemond bírói megbízatásáról, valószínűleg nem ért egyet a közelgő, s 1950-ben be is következő egyesüléssel Tósokberénddel. Közben politizál is, tagja, vezetője a Kisgazdapártnak, amelynek országyűlési képviselője lesz. 1959-ben - mint a községben majdnem mindenki - belép a termelőszövetkezetbe, ahol egy ideig brigádvezető, később - egyéb munkák mellett - mezőőr.

Felesége Gáspár Mária (1897-1977), gyermekük: Irén.