Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

KOLLER Ferenc (Tósokberénd, 1934.11.24. - Ajka, 1984.05.20.) vegyésztechnikus

Szülei Koller József bányász és Szakmeiszter Teréz htb.

Az általános iskola elvégzése után a Veszprémi Vegyipari Technikumban szerez oklevelet. 1953 őszétől - korai haláláig - az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó dolgozója. A termelésirányítás szinte minden területén tevékenykedett. Szakmai munkája mellett aktív közéleti szereplő. 1953-tól tagja az ifjúsági szervezetnek, 1954-től pedig a pártnak is. 1957-től alapszervezeti párttitkár. Fáradhatatlan társadalmi munkás. 1971-től a Hazafias Népfront Ajka városi titkára, majd alelnöke. Közben elvégzi a MLEE szakosítót. Örökmozgó, újat kereső, a jóért, az igazért mindig kiállni kész ember. Eredményes munkájáért a vállalati és minisztériumi Kiváló Dolgozó kitüntető cím mellett megkapja az Országos Béketanács arany jelvényét, a Veszprém Megyéért Érdemérem arany, a Munka Érdemrend bronz fokozata kitünteséket.

Felesége Szabó Mária (1939) raktáros, gyermekeik: Mária (1958) kereskedő, Péter (1963) szerelő.