Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

KUNDERMANN Béla (Tósokberénd, 1923.10.26. - Ajka, 2003.08.31.) tanár

Szülei Kundermann Vendel (1892-1930) kocsmáros és Újvári Teréz (1895-1967).

Az elemi iskolát szülőfalujában, a polgárit 1935 és 1939 között Devecserben végzi. Ezután a pápai tanítóképzőben - 1945-ben - tanítói-, a pécsi tanárképző főiskolán, 1952-ben, általános iskolai tanári végzettséget szerez. 1945 nyarán részt vesz a földosztásban, 1946 áprilisától helyettes tanító a tósokberéndi r. katolikus népiskolában, ahol megszervezi a devecseri járás első úttörőcsapatát. 1946. július 27-én a német nemzetiségűek kitelepítése elleni izgatás vádjával letartóztatják. Négy hét után szabadlábra helyezik, de csak 1947 novemberében mentik fel a bűncselekmény vádja alól, s csak ezután folytathatja oktatói tevékenységét. 1948-ban egy rövid ideig kántorizál is. 1948 októberében iskolájában, Tósokberénden megszervezik a Dolgozók Esti Iskoláját, amelynek 1959-ig az igazgatónak alárendelt-, 1959-től nyugdíjazásáig, 1983-ig, függetlenített tagozatvezetője. Közben 1949 augusztusában a személyi kultusz bírálatáért egy hetet a devecseri rendőrkapitányság zárkájában tölt. 1954-től a Hazafias Népfront tósokberéndi elnöke, tanácstag, szakszervezeti tisztségviselő, mozi üzemvezető, a választásokkor a szavazatszámláló bizottság elnöke. Az 1956. októberi eseményeket preventív őrizetben tölti. Nyugdíjazása után is tanít, 1983-ban a Vörösmarty-, 1984-1985-ben a Fekete István-, 1986-1987-ben az Eötvös Loránd általános iskolában. A felnőttoktatásban elért eredményeiért 1976-ban megkapja az Ajka Városért Díszoklevél kitüntetést.

Felesége Ertl Karolina (192-2005), gyermekeik: Béla (1951) tanár és Róbert (1957) tanár.