Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

LÉVAI András (Debrecen, 1923.07.28. - Ajka, 1989.06.13.) tanár, iskolaigazgató, TSZ elnök

Lévai Zsigmond vasutas és Szegedi Róza gyermeke.

Az elemi iskolát és a gimnáziumot is szülővárosában végezte. 1944. április 21-én érettségizett. 1947. június 27-én a debreceni tanítóképzőben tanítói, 1956-ban az egri Pedagógiai Főiskolán történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Érettségi után a MÁV-nál dolgozott, 1947-től a Hajdúböszörményi-hatlyukúhídi tanyai iskolában tanított. 1948-tól - a NÉKOSZ-iskola elvégeztével - istrktor, 1951-ben a Csongrád megyei Tanácsnál főelőadó, 1952-től az MTH Délkelet-magyarországi Igazgatóságán osztályvezető volt. 1954-től tanára, 1957. szeptember 21-től igazgatója az ajkacsingervölgyi Vájáriskolának. 1961. február 1-jén kinevezték az ajkai Jókai, a beréndi Új tavasz, a tósoki Előre Termelőszövetkezet egyesülésével létrejött ajkai Bakonyalja TSZ, majd az újabb egyesüléssel - 1976. január 1-jén kialakított Vörös Csillag TSZ elnökévé. Munkáját elismerték. Kétszer kapta meg az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Veszprém Megyéért Érdemérem arany fokozata kitüntetést, de megkapta a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója és a Honvédelmi Érdemérem kitüntetéseket is.

Felesége Tornyai Eszter, gyermekeik: Éva, Ilona és László.