Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

MÁTYÁS Lajos (Tósok, 1886. - Tósok, 1944.12.06.) földműves

Mátyás Károly és Horváth Zsuzsanna gyermeke. Az elemi iskola elvégzése után, egy ideig szülei, később saját 21 kat. holdnyi földjén gazdálkodott. Korszerűsítette az állattartást, a takarmánytermesztést; gépesített, silót épített, cséplőgépet vásárolt, amellyel bércséplést is vállalt.

1917-ben belépett a Devecservidéki Gazdakörbe. Aktív tagja volt a község közéletének. 1921-ben marhalevél kezelőnek választották, 1924 és 1927 között községi bíró volt. Ez időben "növelték" a falut, házhelynek eladták a református templom mögötti közteret. 1926-ban tagja volt a sikertelen villanyosítási bizottságnak. 1935-től 1942-ig presbitere, 1943-44-ben gondnoka a református egyházközségnek. A Polgár Olvasókör alapító tagja, elnöke, színdarabok társrendezője, minden területen a község vezető egyénisége volt.