Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

MOLNÁR János (Pula, 1912.02.04. - Ajka, 2001.08.03.) vendéglős

Szülei: Molnár János földműves és Kroneisz Teréz.

A pulai elemi és a tapolcai polgári iskola elvégzése után Veszprémben, a Felsőkereskedelmi Iskolában tanul.

A harmadik osztályt befejezve szülei gazdaságában dolgozik. Leventeként részt vesz a község életében. Elvállalja a leventecsapat parancsnoki tisztét, színdarabok szereplője, rendezője. Az 1930-as években Tósokra költözik és megházasodik. 1940. október 15-én kibérli a községi kocsmát és a vegyesboltot. Közben családi házat, kocsmát és tekepályát épít a vasútállomáshoz közeli Torna-patak parton. 1948 novemberében megnyitja saját vendéglőjét, amelyet azután később államosítanak. Ezután dolgozik, különböző beosztásokban, a Timföldgyárban, a Dunavölgyi Építőipari-, majd a Vendéglátóipari Vállalatnál. 1962-től a Padragi Bányánál raktáros, innen megy nyugdíjba 1972-ben. Tósokon is szereplője, rendezője színdaraboknak. Tagja a tósokberéndi r. katolikus egyházközség képviselő testületének.

Első felesége Názer Ilona (1922-1953), gyermekeik: Teréz (1940) kereskedő, Ilona (1942) tisztviselő és Aranka (1948) gondozónő. Második felesége (1955-től) Schedl Etelka (1931), gyermekük: Elvira (1958) kozmetikus.