Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

PARRAGH Lajos (Táp, 1830.06.05. - Ajka, 1900.04.11.) református lelkész

Elemi iskoláit Szemerén és Kupon, a középiskolát Pápán végezte. 1848-ban több száz diáktársával együtt beállt a honvédseregbe, részt vett a pákozdi csatában. A tavaszi hadjárat idején már hadnagy, Klapka György és Damjanich János futára. A világosi fegyverletétel után bujdosott, de elfogták és a kufsteini várbörtönbe zárták. (H. Szabó Lajos: a komáromi vár kapitulációja után menlevelet kapott.) Két évig Kéttornyúlakon tanított, majd Pápán teológiát végzett, 1854-ben pappá szentelték. Két évig apja mellett káplán Kupon, 1861-től az ajkai reformátusok lelkésze. Maga köré gyűjtötte a 48-as honvédeket és minden évben megemlékeztek március 15-ről.

1857-1858 helyettes lelkész, 1861-1900 lelkész Tósokon.


Parragh Lajos honvéd hadnagy – Burján Ernő tanár, polgármester családjánál Nagypiriten jelenleg is őrzött és nagy becsben tartott Biblia belső hátulsó lapjára idősebb korában, tintával irottan feljegyezte a szabadságharcban való részvételét, továbbá családalapítása néhány részletét:

"Parragh Lajos születtem néhai tiszt, Parragh Péter és Vácz Katalintól 1830. júni 5-kén Tápon (Győr megyében), iskoláimat kezdtem Szemerén, majd Kupon, 1839-be a grammatikára Pápára mentem. 1845-be subscribáltam.

1848/9-be honvéd voltam s az 57. veres sapkás zászlóaljba közvitéz – majd szabados, – tizedes, – tiszteletbeli őrmester, végre 1849 szeptember elején hadnagy. S mint ilyen jöttem ki Komáromból október 6-kán iszonyú betegen. Felgyógyulván ismét Pápára mentem a jogra 1849/50 tanévben. 1853-ban 10 hónapig Kéttornyúlaki tanító, de szünvén a németekenek a magyarok iránti dühük 1853-ba visszementem Pápára a 2-ik évi theológiai tanfolyamra. 1854 aug. 13-ikán exmitáltattam. 1854. november 26-án felszenteltettem, s hét évi káplánkodás után rendeltettem Ajkára rendes lelkésznek 1861. október 15-dikétől.

1863. september 29-dikén egybekeltem Nagy Lidiával (Fejér megye Csabdi közbirtokos néh. Tettes Nagy Lajos és Takó Borbála leányukkal) mely házasságból születtek gyermekeink:

  • Ilona 1867. február 3-dikán, meghalt 1908. márc. 14-én tüdővészben,
  • Dezső 1869. június 7-dikén.
  • Terézia 1870. október 14-dikén,
  • Lajos 1873. október 3-dikán, meghalt 1894. ápril. 6-án tüdővészben,
  • Gábor 1877. február 14-dikén,
  • László 1878. június 25-dikén.

Nőm Nagy Lidia meghalt 1885. márcz. 15-dikén tüdővészben, itt hagyva neveletlen gyermekekkel."

Sírja és síremléke az ajkai régi temetőben található.