Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

SEREG Károly (Tósok, 1872. - Tósok, 1940.08.21.) földműves

Sereg Károly földműves és Simon Zsófia gyermeke. Iskolái elvégzése után 1916-ig apjával együtt, azután pedig önállóan gazdálkodott 36 kat. holdról 40-re gyarapított földjén. Részt vett a világháborúban, másfél évet szolgált a népfelkelőknél. Volt községi képviselő, református presbiter, 1906-ban egyházközségi gondnok, mezőgazdasági kamarai tag, 1923-tól - haláláig - vármegyei törvényhatósági bizottsági tag.

Tósok község tekintélyes polgára. Írásai jelentek meg a Devecseri Újságban, a Somlóvidékben.

Felesége Kardos Eszter, gyerekeik: Jolán, Mária.