Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

SZABADOS István
(Magyarkanizsa, 1911.11.22. - Várpalota, 1976.10.28.)
hittanár, plébános

Szülei Szabados István gépész és Soós Veronika.

Az elemi iskolát Bácskossuthfalván és Zentán, a gimnáziumot Zentán és, mint ferences papnövendék, Varasdon járta, 1932-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait Zágrábban végezte. 1935-ben szentelték pappá. Ezután papnövendékek magisztere, majd magyar-bunyevác hitszónok és gyóntató Szabadkán. 1943-ban Kalocsán középiskolai hittanári oklevelet szerzett. Működött Zágrábban, Szabadkán, Budán, Kaposváron, 1947 után pedig Sümegen, Pápán, Veszprémben, Őrtiloson szolgált. 1960. szeptember 21-től 1970. december 7-ig Tósokberénd plébánosa volt. Nevéhez fűződik a templom - évekig tartó - teljes felújítása, tatarozása. 1971 után lelkész Öskün, majd Pétfürdőn.

A pétfürdői temetőben nyugszik.