Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

SZABÓ József (Somlóvásárhely, 1884. - Tósokberénd, 1937.02.03.) körjegyző

Az elemi iskolát szülőfalujában, a középiskolát Veszprémben végezte. Érettségi után Szombathelyen szerzett közigazgatási végzettséget, 1908-ban. Pályáját Kisbárapátiban kezdte, de 1909-től már Középiszkázon segédjegyző. Ezután Devecserbe pályázott, ahol 1912-től aljegyzőként, 1913-tól körjegyzőként dolgozott. 1922-ben a nagyközségi rangra pályázó Ajkára helyezték át körjegyzőnek. Miután Ajka 1926-ban elnyerte a nagyközségi címet, Tósokberénd, Tósok, Bódé, Kolontár ügyeinek intézésére, irányítására új körjegyzőséget alakítottak Tósokberénd székhellyel. A négy falu 1926. március 1-én Szabó Józsefet választotta meg az új hivatal vezetőjévé, körjegyzővé. Ajkai évei alatt járdák épültek, felállították a hősök emlékművét... Tósokberénden felépült a községháza, Bódén telket szerzett a majdani templom számára...

Tagja volt több egyesületnek, többek között a veszprémi piarista diákszövetségnek.