Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

TOMÓZER Gyula (Tósokberénd, 1921.06.06. - Ajka, 1987.09.15.) közgazdász, helytörténész

Az elemi iskola elvégzése után segédmunkás, majd üvegfúvó volt az Ajkai Üveggyárban. 1940-ben Budapesten dolgozott. 1941-től újra Ajkán helyezkedett el, a gyárépítéseken kapott munkát. 1942 őszén behívták katonának és csak 1945. május 16-án tért haza. Két nap után az Ajkai Hőerőműben jelentkezett munkára, s onnan ment nyugdíjba 1981-ben. 1946 őszén kazángépész szakmát szerzett, az 50-es években befejezte az általános iskolát, tanfolyamokat végzett, gimnáziumba járt és 1957-ben érettségizett. Ezután elvégezte levelező tagozaton a Budapesti Közgazdasági Egyetemet. 45 éves volt, amikor megkapta diplomáját. Az oklevél megszerzése után osztályvezetőként, majd gazdasági igazgatóhelyettesként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Szakmai tevékenysége mellett előadásokat tartott, hely- és üzemtörténeti kutatómunkát végzett. Alapító-, vezetőségi tagja volt a veszprémi Üzemtörténetírók Klubjának. Munkáját megbecsülték, kitüntetések sorával - a Kiváló Dolgozótól a Munka Érdemrendig - ismerték le.

Felesége Kozma Irén, gyerekeik: Hajnalka, Erika, Éva.