Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

TÓTH János (Budapest, 1910.05.01. - ?, 1947 után) református kántortanító

Iskoláit Budapesten végezte, 1930. június 27-én kapta kézhez tanítói oklevelét. Pályáját Tósokon a református iskolában kezdte, 1931. július 8-án, és 16 évig tanított a faluban. Szolgálat alatt 1934-ben tatarozták, modernizálták a tanítólakást, 1936-ban pedig új, korszerű iskolát építettek. Nevéhez fűződik a Polgári Olvasókör elnöki teendőinek ellátása, színdarabok rendezése, előadások tartása... Az egy tanerős iskola sok nehézséggel küszködött, tanítóját két ízben is - 1932-33-ban és 1944-45-ben - katonai szolgálatra hívták be. Tóth János 1947. március 31-én tósoki állásáról lemondott, és távozott falunkból.

További életéről nincs adatunk.