Tósokberénd városrész weboldala a Tósokberéndért Egyesület gondozásában

Ajka-Tósokberénd

VÁRBÍRÓ (WEICHNER) Kálmán (Budapest, 1901.04.27. - Úrkút, 1989.04.29.) körjegyző

Apja Weichner Árpád (1865-1936) bankpénztáros, anyja Rajner Mária (1862-1945).

A középiskolát Budapesten, a közigazgatási tanfolyamot Szombathelyen végezte. Katonai szolgálatának letöltése után 1923. október 1-től írnok Devecserben, 1925. augusztus 1-től jegyző gyakornok Devecserben, Ajkán, Noszlopon. 1927-ben körírnok Somlóvásárhelyen. 1928-1929-ben a jegyzői tanfolyam elvégzése után, 1929. június 20-án, Kislődön segédjegyzővé, majd 1937. március 21-én Tósokberénden, Bódé, Kolontár, Tósok, Tósokberénd körjegyzőjévé választották. Itt hamarosan ráruházták a Levente Egyesület és a PLE elnöki tisztét is. Szerepe volt abban, hogy a körjegyzőség leventéi csak az utolsó 'pillanatban' indultak el Németország felé, s abban, hogy a faluból aránylag kevesen kerültek a frontra, mert akit csak lehetett, felmentett. Talán ezért is a Gestapo 1945. február 18-án elvitette. A tanácsok megalakulásakor 1950. október 22-én tanácstitkárrá nevezték ki. Szolgálati évei alatt épült az új általános iskola, egyesült Tósok és Tósokberénd, épült a Táncsics (ma Liszt Ferenc) utcai új vasbeton híd... 1954. november 15-én Úrkútra helyezték tanácstitkárnak, 1958. szeptember 30-tól pedig Padragon volt adóügyi-, majd Devecserben gyámügyi főelőadó.

Első felesége Bodó Magdolna, gyermekeik: László (1939) tanár, Ágnes (1941) programozó, Magdolna (1945) óvónő. Második felesége: Paulics Etelka, gyermekük: Tamás (1953) üzemmérnök.